in

Hur bra är du på att stava?

Handen på hjärtat, hur bra är du på stavning? Det här med stavningskontroll i mobilerna är kanske bra, men gör det att vi slutar lära oss hur man stavar egentligen?

Vi kommer att lista ett gäng vanliga svenska ord som ofta blir felstavade. Hur många klarar du av att få rätt på?

Annons
 • Fråga av

  Att prenumerera på något kallas för….?

  • Abbonnemang
  • Abonnemang
  • Abonemang
  • Abonnemanng
 • Fråga av

  Vi ….. att vi skulle gå istället för att ta bussen.

  • bestämde
  • bestämmde
  • bästämde
  • bästemde
 • Fråga av

  Jag pendlar till jobbet med min ….

  • Cyckel
  • Syckel
  • Cykel
  • Cykell
 • Fråga av

  Jag har …. inget emot att vara ledig en extra dag.

  • deffinitivt
  • definitit
  • definitivt
  • deffnitvit
 • Fråga av

  Jag brukar sitt i min … och läsa en bok.

  • fåtölj
  • fotölj
  • fåtöjl
  • fotöjl
 • Fråga av

  Min morfar har blivit …..

  • gamal
  • gammal
  • gamall
  • gammall
 • Fråga av

  Vad har du ….. din granne egentligen?

  • imot
  • emot
 • Fråga av

  Vad säger vi när vi säger adjö?

  • Hej då!
  • Hejdå!
  • Hej do!
  • Hejdo!
 • Fråga av

  Jag brukar ….. andra för att se hur man gör.

  • iakta
  • iaktta
  • ijakta
  • iackta
 • Fråga av

  Jag struntade i min …. när jag fick barn.

  • karriär
  • karijär
  • kariär
  • karrjär
 • Fråga av

  Vi tog det alla ….. och sansat när vi stötte på ett problem.

  • lungt
  • lugnt
  • lugngt
  • lunnt
 • Fråga av

  Jag skulle endast ta min …. på morgonen.

  • medicin
  • medecin
  • meducin
  • medisin
 • Fråga av

  Jag var alltid ….. med mitt handarbete.

  • noggrann
  • nogrann
  • noggran
  • nogann
 • Fråga av

  Jag skulle inte ….. någon att se den filmen.

  • rekomendera
  • räkommendera
  • rekommendera
  • räkomendera
 • Fråga av

  Det är …… på folk och folk!

  • skillnad
  • skilnad
  • chillnad
  • schillnad
 • Fråga av

  Jag kom … inte in på högskolan.

  • tyvvärr
  • tyverr
  • tyvärr
  • tyvvär
 • Fråga av

  Dagens …. har ingen respekt för de äldre!

  • ungdomar
  • undommar
  • ungdommar
  • undomar
 • Fråga av

  Är vi …. om att välja den där?

  • överens
  • överäns
  • överrens
  • övärrens
 • Fråga av

  Jag accepterade tjänstens …. för att kunna fortsätta.

  • villkor
  • vilkor
  • vilkår
  • villkår
 • Fråga av

  Ted sjöng låten om en …. ?

  • sattelit
  • satellit
  • sattellit
  • sattelitt
 • Fråga av

  Jag hoppas att jag blir …. mot Covid -19

  • immun
  • imun
 • Fråga av

  Nu är ….. klar mellan mina föräldrar.

  • skiljsmässan
  • skillsmässan
  • skilsmässan
 • Fråga av

  Jag har förlängt mitt ….. i föreningen med ett år till.

  • medlemskap
  • medlemmskap
  • medlemsskap
  • medlämskap
 • Fråga av

  Boken fick en bra ….. av kritikerna.

  • recention
  • recension
  • recencion
  • recenschon
 • Fråga av

  Jag var tvungen att …. min ansökan.

  • kommplettera
  • kommpletera
  • komplettera
  • kompletera

Annons

Skriven av Niklas Andersson

Annons

Comments

Lämna ett svar

Laddar…

0

Är du sexfixerad?

13

Bilder tagna i rätt ögonblick